12.12.2015 National Concert Hall in Taipei/Taiwan:Uraufführung  YI JING. CONCERTO FOR SHENG & CHINESE ORCHESTRA, es spielt das NCO National Chinese Orchestra Taiwan, mit dem Solisten Professor Weng Zehn-Fa, Leitung: Yan Huichang (Chefdirigent des Hongkong Chinese Orchestra)und das National Chinese Orchestra Taiwan of National Center for Traditional Arts